Upit brošura, pronađeno natuknica: 26

brošura

brošura (franc. brochure), meko ukoričena knjiga manjeg opsega. Prema UNESCO-ovoj definiciji iz 1964., ...

Arko, Vladimir

Arko, Vladimir, hrvatski industrijalac (Zagreb, 16. IX. 1888 – Zagreb, 16. VI. 1945). Trgovačku akademiju ...

Biankini, Petar Luka

Biankini, Petar Luka, hrvatski agronom (Stari Grad, 14. X. 1856 – Stari Grad, 2. IX. 1928). Brat političara ...

Borelli Vranski, Hubert

Borelli Vranski, Hubert, hrvatski gospodarstvenik i javni djelatnik (Zadar, 29. VII. 1854 – Šibenik, ...

Bublić, Dragan

Bublić, Dragan, hrvatski književnik i publicist (Garešnica, 3. XI. 1895 – Klagenfurt, 17. XII. 1987). ...

Čmelik, Stjepan

Čmelik, Stjepan, hrvatski gospodarstvenik (Srijemska Mitrovica, 7. VII. 1872 – Zagreb, 4. VII. 1949). ...

Dewey, Melvil

Dewey [dju:'i], Melvil, američki knjižničar (Adams Center, New York, 10. XII. 1851 – Lake Placid, 26. XII. 1931). ...

Drašković, Janko

Drašković, Janko, hrvatski preporoditelj i političar (Zagreb, 20. X. 1770 – Radkersburg/Radgona, Štajerska, ...

Duplančić, Vicko

Duplančić, Vicko (Duplancich, Vincenzo), hrvatski publicist i političar (Zadar, 15. VIII. 1818 – Milano, ...

džiju-džicu

džiju-džicu (jap. jū jutsu: nježno umijeće, prema kin. jeu: nježan, mekan i shu, shut: vještina, umijeće), ...

(1)  2  3