Upit butadien, pronađeno natuknica: 8

butadien

butadien (buta[n] + dien), nezasićeni ugljikovodik, najjednostavniji predstavnik konjugiranih diena, ...

dieni

dieni (di- + -en, sufiks za ugljikovodike s dvostrukom vezom), nezasićeni alifatski ugljikovodici s ...

krekiranje

krekiranje (od engl. cracking: cijepanje), u preradbi nafte i petrokemijskoj proizvodnji, pretvorba ...

monomeri

monomeri (mono- + -mer), kemijski spojevi jednostavne građe, male molekularne mase i reaktivnih funkcijskih ...

nezasićeni spojevi

nezasićeni spojevi, organski kemijski spojevi koji u svojoj molekuli imaju dvostruke ili trostruke veze ...

petrokemijski proizvodi

petrokemijski proizvodi, kemijski proizvodi dobiveni od nafte i prirodnoga plina, a koji se ne rabe ...

polimerizacija

polimerizacija (prema polimeri), kemijska reakcija u kojoj se velik broj monomera povezuje kovalentnim ...

zasićeni spojevi

zasićeni spojevi, organski kemijski spojevi koji u svojoj molekuli imaju između ugljikovih atoma samo ...