Upit calamus, pronađeno natuknica: 6

calamus

calamus [ka'~] (lat.) →  kalamus ...

iđirot

iđirot (tur. eğir otu) (Acorus calamus), zeljasta trajnica iz porodice kozlaca (Araceae), podrijetlom ...

kalamus

kalamus (lat. calamus < grč. ϰάλαμος: trska; pisaljka). 1. (Calamus), rod s oko 250 tropskih vrsta ...

ljekovito bilje

ljekovito bilje, biljke koje sadrže farmakološki djelatne sastojke (alkaloide, glikozide, saponine, ...

palme

palme (od latinskog palma: palma) (Palmae), biljna porodica jednosupnica kojoj pripada oko 220 rodova ...

perje

perje, rožnata tvorevina ptičje kože, homologna dlakama sisavaca i ljuskama gmazova, izgrađena od bjelančevine ...