Upit celom, pronađeno natuknica: 9

celom

celom (coelom) (grč. ϰοίλωμα: šupljina), sekundarna tjelesna šupljina kralježnjaka i viših predstavnika ...

acelomati

acelomati (a1- + grč. ϰοῖλωμα: šupljina, od ϰοῖλος: šupalj), beskralježnjaci u kojih nije razvijena ...

fiziognomika

fiziognomika (fizio- + grč. γνώμη: spoznaja), pokušaj prosuđivanja sposobnosti i osobina ličnosti na ...

pozdrav

pozdrav, kretnje i izrjeke uobičajene pri susretu dvoje ili više ljudi; njime se izriče poštovanje, ...

proskineza

proskineza (grč. προσϰύνησις), božansko štovanje, klanjanje, padanje na koljena ili ničice, praćeno ...

svitkovci

svitkovci (Chordata), koljeno životinja koje trajno ili prolazno imaju svitak. Živčani sustav smješten ...

tolos

tolos (grč. ϑόλος), u antičkoj arhitekturi, prvotno oznaka za sakralnu građevinu kružnog tlocrta, potom ...

Woestijne, Karel van de

Woestijne [wust62656i'nə], Karel van de, flamanski književnik (Gent, 10. III. 1878 – Zwijnaarde kraj Genta, ...

životinja

životinja (lat. animal: prvotno značenje živ stvor, poslije životinja), živi organizam koji pripada ...