Upit celularizacija, pronađeno natuknica: 1

celularizacija

celularizacija ili ostaničenje (od lat. cellula: stanica, deminutiv od cella: sobica), pojam iz polikariontske ...