Upit celuloza, pronađeno natuknica: 49

celuloza

celuloza (lat. cellula: mala ćelija), bijela vlaknasta tvar netopljiva u vodi i organskim otapalima, ...

Alberta

Alberta [ælbə:'ɹtə], pokrajina u zapadnome dijelu Kanade; 661 848 km2 (kopnena površina, bez unutarnjih ...

bambus

bambus (njem. Bambus < niz. bamboes < malajskog bambu) (trskovača), naziv za oko 250 tropskih i suptropskih ...

biljna vlakna

biljna vlakna, tekstilna vlakna koja nastaju u biljkama kao proizvod prirodnih procesa. U nekim biljkama ...

biološko kruženje elemenata

biološko kruženje elemenata, kružno kretanje kemijskih elemenata u procesima izgradnje i razgradnje ...

biopolimeri

biopolimeri (bio- + polimeri), biološke makromolekule, tvari bitne u strukturi i funkciji svakoga živog ...

biotehnologija

biotehnologija (bio- + tehnologija). 1. Znanost o biološkim procesima koji se primjenjuju za proizvodnju ...

British Columbia

British Columbia [bri'tiš kəlʌ'mbiə] (naš stariji naziv Britanska Kolumbija), pokrajina u zapadnoj Kanadi; ...

celulozni nitrat

celulozni nitrat, ester celuloze i dušične kiseline (poznat i pod nazivom nitroceluloza), bijela vlaknasta ...

Čile

Čile (Chile; Republika Čile/República de Chile), država u Južnoj Americi, između Perua (duljina granice ...

(1)  2  3  4  5