Upit celulozni nitrat, pronađeno natuknica: 8

celulozni nitrat

celulozni nitrat, ester celuloze i dušične kiseline (poznat i pod nazivom nitroceluloza), bijela vlaknasta ...

aceton

aceton (franc. acéton, od acet- + [ket]on) (2-propanon, dimetilketon), najvažniji alifatski keton, CH3COCH3. ...

barut

barut (tur. barut < perz. bārūd < arap. bārūd < grč. πυρίτης: pirit), eksplozivna smjesa koja se lako ...

celuloza

celuloza (lat. cellula: mala ćelija), bijela vlaknasta tvar netopljiva u vodi i organskim otapalima, ...

dijaliza (kemija)

dijaliza (grč. δıάλυσıς: rastavljanje, razlučivanje), razdvajanje otopljenih tvari na temelju razlika ...

eksploziv

eksploziv (franc. explosif, od lat. explodere: raspasti se), kemijski spoj ili smjesa spojeva u kojima ...

kemijska industrija

kemijska industrija, industrija kojoj se proizvodnja temelji na kem. tehnologiji, tj. na postupcima ...

polimerni materijali

polimerni materijali, tehnički uporabljive tvari kojima osnovu čine polimeri. Ubrajaju se među najvažnije ...