Upit cerada, pronađeno natuknica: 6

cerada

cerada (tal. tela cerata: voštano platno), nepromočivo čvrsto platno za šatorska krila, navlake za automobile ...

apretura

apretura (franc. apprêter: pripraviti), završni postupci oplemenjivanja tekstilnih materijala, također ...

balonska svila

balonska svila, gusta i čvrsta, vodoodbojna tkanina, propusna za zrak i vodenu paru. Izrađuje se od ...

Gračanica (grad)

Gračanica, grad u sjevernoj Bosni, 35 km sjeverozapadno od Tuzle, BiH (Federacija BiH); 12 882 st. (2013; ...

klorna vlakna

klorna vlakna, kemijska vlakna građena od linearnih makromolekula u kojima je maseni udjel monomernih ...

šivanje

šivanje, spajanje (povezivanje) dijelova tekstilnih i drugih plošnih materijala s pomoću igle i konca ...