Upit ceruzit, pronađeno natuknica: 2

ceruzit

ceruzit (lat. cerussa: bijela boja), bijeli rompski mineral dijamantna sjaja, olovni(II) karbonat, PbCO3. ...

olovo

olovo, simbol Pb (lat. plumbum), kemijski element (atomski broj 82, relativna atomska masa 207,2), ima ...