Upit cesta, pronađeno natuknica: 858

cesta

cesta, građevina namijenjena prometu cestovnih vozila. U njezinu su sastavu ponekad predviđene i prometne ...

Jadranska magistrala

Jadranska magistrala (također i Jadranska cesta), cesta koja duž istočne jadranske obale, od Trsta preko ...

Jozefinska cesta

Jozefinska cesta, cesta koja preko Duge Rese, Generalskoga Stola, Josipdola, Jezerana, Brinja i velebitskoga ...

Karolinska cesta (Karlovac)

Karolinska cesta, cesta koja spaja Karlovac s Kraljevicom i Rijekom; vodi preko Novigrada, Bosiljeva, ...

Karolinska cesta (Lika)

Karolinska cesta (također Karolina, Stara Karolinska cesta), cesta koja povezuje Gospić preko Brušana ...

Lujzinska cesta

Lujzinska cesta (također Lujzijana), cesta koja povezuje Rijeku preko Orehovice, Gornjega Jelenja, Mrzle ...

Panamerička cesta

Panamerička cesta (engleski Pan-American Highway, španjolski Carretera Panamericana), cestovna mreža ...

Rudolfinska cesta

Rudolfinska cesta (također Rudolfina i Rudolfova cesta), cesta koja spaja Ogulin s Novim Vinodolskim; ...

Terezijanska cesta

Terezijanska cesta (također Terezijana), cesta koja spaja Gospić preko Kaniže, Brušana i Baških Oštarija ...

Via Appia

Via Appia [vi'a a'p:ia] (lat.: Apijeva cesta), glavna rimska cesta što je iz Rima vodila prema jugu ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|