Upit cezij, pronađeno natuknica: 12

cezij

cezij (lat. caesius: modrosiv), simbol Cs, kemijski element (atomski broj 55, relativna atomska masa ...

alauni

alauni (lat. alumen: stipsa), skupina izomorfnih dvostrukih sulfata opće formule MIMIII (SO4)2 · 12H2O, ...

alkalijski metali

alkalijski metali, kemijski elementi 1. skupine periodnog sustava s najjače izraženim metalnim svojstvima ...

Bunsen, Robert Wilhelm

Bunsen [bu'nzən], Robert Wilhelm, njemački kemičar i fizičar (Göttingen, 31. III. 1811 – Heidelberg, ...

Cs

Cs, kemijski simbol za cezij (prema lat. caesium). ...

elektronegativnost

elektronegativnost (elektro- + negativnost), sposobnost nekog atoma da privuče elektronski par koji ...

Kirchhoff, Gustav Robert

Kirchhoff [ki'r62179xɔf], Gustav Robert, njemački fizičar (Königsberg, danas Kalinjingrad, 12. III. 1824 ...

metali

metali (lat. metallum < grč. μέταλλον: rudnik; ruda), elementarne tvari koje se odlikuju nizom karakterističnih ...

radioterapija

radioterapija (radio- + terapija), metoda liječenja zloćudnih bolesti primjenom ionizirajućega zračenja. ...

superoksidi

superoksidi (super- + oksidi). 1. Kemijski spojevi koji sadrže kisik sa stupnjem oksidacije –1/2. Tvore ...

(1)  2