Upit cijev, pronađeno natuknica: 193

cijev

cijev, šuplji građevni ili strojarski element različita presjeka (kružnoga, eliptičnoga, višekutnoga). ...

Bourdonova cijev

Bourdonova cijev [buʀd61533'~], zakrivljena zrakoprazna ili tekućinom ispunjena cijev koja se savija pod ...

elektronska cijev

elektronska cijev, elektronički element u kojem se prolazak električne struje u vakuumu ili plinu pod ...

Eustahijeva cijev

Eustahijeva cijev (lat. tuba pharyngo-tympanica, također tuba auditiva), vezivno-hrskavično-koštani ...

fluorescentna cijev

fluorescentna cijev, električno rasvjetno tijelo kojemu svjetlost emitira fluorescentni sloj na stijenki ...

katodna cijev

katodna cijev, elektronska cijev u kojoj se elektroni, izbačeni iz užarene katode, zbog visokog napona ...

mokraćna cijev

mokraćna cijev (mokraćnica) →  mokraćni organi ...

Pitotova cijev

Pitotova cijev [pito'ova] (po francuskom fizičaru Henriju Pitotu, 1695–1771), mehanička naprava za precizno ...

Quincke, Georg Hermann

Quincke [kvi'ŋkə], Georg Hermann, njemački fizičar (Frankfurt na Odri, 19. XI. 1834 – Heidelberg, 13. I. 1924). ...

rendgenska cijev

rendgenska cijev, vakuumizirana staklena elektronska cijev koja služi za proizvodnju rendgenskoga zračenja. ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >