Upit cikloida, pronađeno natuknica: 9

cikloida

cikloida (ciklo- + -id), transcendentna ravninska krivulja što ju opisuje neka točka ravnine zadane ...

brahistokrona

brahistokrona (grč. βράχıστος: najkraći i χρόνος: vrijeme), ravninska krivulja što spaja dvije točke ...

evoluta

evoluta i evolventa (prema lat. evolvere: odmatati), dvije ravninske krivulje (L i L1) koje nastaju ...

Huygens, Christiaan

Huygens [hi'γəns], Christiaan, nizozemski matematičar, fizičar, astronom i izumitelj (Hag, 14. IV. 1629 ...

krivulja

krivulja, grafički prikaz neprekidne matematičke funkcije u višedimenzijskom prostoru. Definicije krivulje ...

putanja

putanja (staza, trajektorija), krivulja koju tijekom gibanja opisuje uzastopni slijed položaja materijalne ...

tautokrona

tautokrona (tauto- + -kron), krivulja u vertikalnoj ravnini zakrivljena tako da, neovisno o početnom ...

transcendentna krivulja

transcendentna krivulja, krivulja kojoj jednadžba sadrži transcendentne funkcije, npr. Arhimedova spirala, ...

trohoida

trohoida (grč. τροχός: kotač + -id), ravninska krivulja, rastegnuta ili stegnuta cikloida, tj. tautokrona ...