Upit cirkon, pronađeno natuknica: 11

cirkon

cirkon (njem. Zirkon, možda od arap. zargūn: jarko crven < perz.), cirkonijev silikat, ZrSiO4 tetragonski ...

cirkonij

cirkonij (prema cirkon), simbol Zr (zirconium), kemijski element (atomski broj 40, relativna atomska ...

mineralogija

mineralogija (minera[li] + -logija), znanost o mineralima koja se bavi proučavanjem njihove kristalne ...

nakit

nakit, skupni naziv za dekorativne predmete kojima čovjek ukrašava svoje tijelo i odjeću; u užem smislu, ...

pješčenjak

pješčenjak, vrlo raširena klastična, sedimentna stijena koja se pojavljuje u gotovo svim geološkim razdobljima. ...

pleokroizam

pleokroizam (grč. πλέω: više + χρόα: boja), u mineralogiji i kristalografiji, svojstvo nekih kristala ...

prapor

prapor (prpor, les), pleistocenski sediment nastao posredovanjem vjetra u periglacijalnim prostorima. ...

silikati

silikati (prema silicij), soli i esteri ortosilicijske kiseline (H4SiO4) i njezini kondenzacijski produkti ...

torijanit

torijanit (prema torij), kubični torijev mineral (Th,UO2). Često sadrži i lantanoide. Pojavljuje se ...

transuranijski elementi

transuranijski elementi (transurani), kemijski elementi kojima je atomski broj veći od 92, tj. veći ...

(1)  2