Upit crkveni oci, pronađeno natuknica: 15

crkveni oci

crkveni oci, crkveni pisci ovlašteni tumačiti kršćansku predaju; to su kršćanski pisci od II. do VII. ...

arijanizam

arijanizam (arijanstvo), kršćanska hereza (IV–VI. st.), proizašla iz nauka o Trojstvu aleksandrijskoga ...

Ciceron, Marko Tulije

Ciceron, Marko Tulije (latinski Marcus Tullius Cicero [ma:'rkus tu'l:i·us ki'kero:], rimski govornik, ...

Ghiberti, Lorenzo

Ghiberti [gibε'rti], Lorenzo, talijanski kipar, zlatar, slikar, graditelj i pisac (Firenca, 1378 – Firenca, ...

gnosticizam

gnosticizam (prema grč. γνωστıϰός: kοji spοznaje, spoznajni), religijsko-filozofski nauk koje se temelji ...

hilijazam

hilijazam ili milenarizam (prema grč. χıλıάς: tisućica ili χıλıοı: tisuću; lat. mille: tisuća), eshatološko ...

Katolička crkva

Katolička crkva (lat. Ecclesia Catholica), kršćanska crkva koje je nauk definiran na dvadeset i jednom ...

latinska književnost

latinska književnost, u najširem značenju, svekolika književnost nastala na latinskom jeziku u trima ...

Marija, sv.

Marija, sv. (aramejski Mirjam, grč. Μαρία, María, lat. Maria) (Bogorodica, Blažena Djevica Marija, Gospa, ...

Tunis (država)

Tunis (Tūnis; Republika Tunis/Al-Ğumhūriyya at-Tūnisiyya), država u sjevernoj Africi, između Sredozemnoga ...

(1)  2