Upit crkveni raskol, pronađeno natuknica: 7

crkveni raskol

crkveni raskol, naziv za razdvajanje kršćanske Crkve na Zapadnu i Istočnu. Kao nadnevak raskola uzima ...

shizma

shizma (kasnolat. schisma < grč. σχίσμα: pukotina, rascjep) (šizma ili raskol), u kršćanstvu, narušavanje ...

crkva

crkva (vjerojatno od starovisokonjem. chirihha, ili od grč. *ϰύρıϰω za ϰυρıαϰόν: kuća gospodnja), organizirana ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Katolička crkva

Katolička crkva (lat. Ecclesia Catholica), kršćanska crkva koje je nauk definiran na dvadeset i jednom ...

Nikon

Nikon (rus. izgovor [n’i'kən]) (pravo ime Nikita Minov), ruski pravoslavni patrijarh (Veldemanovo kraj ...

pravoslavlje

pravoslavlje (starosl. pravoslavie, prema grč. ὀρϑοδοξία: pravovjerje), ogranak (uz katolicizam i protestantizam) ...