Upit dadaizam, pronađeno natuknica: 14

dadaizam

dadaizam ili dada (onomatopeja dječjega govora; u franc. dječja riječ za drvenoga konja, igračku; možda ...

Aleksić, Dragan

Aleksić, Dragan, književnik (Bunić, 28. XII. 1901 – Beograd, 22. VII. 1958). Studirao slavistiku u Pragu. ...

antimuzej

antimuzej (anti- + muzej), umjetnički koncept koji se temelji na parodiranju muzejskih funkcija (izlaganja, ...

avangarda

avangarda (franc. avant-garde: prethodnica), pojam vojne terminologije, rabi se kao metafora i u drugim ...

Francuzi

Francuzi (francuski les Français), romanski narod nastanjen najvećim dijelom u Francuskoj, gdje čini ...

Hrvati

Hrvati, slavenski narod iz južnoslavenske skupine koji živi pretežno u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ...

Kassák, Lajos

Kassák [kα'š:a:k], Lajos, madžarski književnik i slikar (Érsekújvár, 21. III. 1887 – Budimpešta, 22. VII. 1967). ...

moderna likovna umjetnost

moderna likovna umjetnost, slikarstvo, kiparstvo, grafika i arhitektura karakteristični za XX. st., ...

nadrealizam

nadrealizam (franc. surréalisme), umjetnost »nadstvarnosti«, naziv za umjetnički smjer koji se prvi ...

Nijemci (narod)

Nijemci (njemački Deutsche), germanski narod nastanjen najvećim dijelom u Njemačkoj, gdje čini 91,1% ...

(1)  2