Upit darovanje, pronađeno natuknica: 10

darovanje

darovanje (lat.: donatio), pravni posao kojim jedna ugovorna strana (darodavac) drugoj strani (daroprimcu) ...

Bašćanska ploča

Bašćanska ploča (Baščanska ploča), najvažniji i jedan od najstarijih hrvatskih epigrafskih spomenika ...

Bhave, Acharya Vinoba

Bhave [bha've], Acharya Vinoba, indijski socijalni reformator (Gagode, 11. IX. 1895 – Wardha, 15. XI. 1982). ...

dar

dar, ono što se drugomu daje, poklanja, čime se iskazuje zahvalnost, štovanje ili ljubav prema onomu ...

donacija

donacija (lat. donatio: darovanje, dar), novčani prilog što ga netko daje za kakvu javnu ili dobrotvornu ...

donacionalni sustav

donacionalni sustav (lat. donatio: darovanje, dar, darovnica), naziv koji se u hrvatskoj pravnoj historiografiji ...

lukrativni ugovor

lukrativni ugovor (lat. lucrativus: dobitan), u pravu, ugovor na temelju kojega jedna strana ima pravo ...

mortis causa

mortis causa [mo'~ kạu'za:] (lat.: za slučaj smrti), pravni poslovi koji imaju učinak tek nakon smrti ...

oplodnja

oplodnja ili fekundacija (prema lat. fecundare: činiti plodnim, rodnim), spajanje gameta suprotnih spolova; ...

pravni posao

pravni posao, u građanskom pravu, stranačko očitovanje volje koje je, samo za sebe ili u svezi s drugim ...

(1)