Upit davorija, pronađeno natuknica: 5

davorija

davorija, vrsta uglazbljene lirsko-epske pjesme, posebno karakteristične i česte u razdoblju hrvatskoga ...

budnica

budnica, vrsta uglazbljene domoljubne lirske pjesme koja potiče nacionalne osjećaje. Osobito je bila ...

Danica ilirska

Danica ilirska, prvi hrvatski književni časopis, koji je kao tjedni prilog Novina horvatskih od 10. I. 1835. ...

ilirizam

ilirizam, hrvatski književni, kulturni i politički pokret (→  hrvatski narodni preporod) od početka 1830-ih ...

Starčević, Ante

Starčević, Ante, hrvatski političar (Žitnik kraj Gospića, 23. V. 1823 – Zagreb, 28. II. 1896). Studirao ...