Upit decrescendo, pronađeno natuknica: 2

decrescendo

decrescendo [dekrešε'ndo] (tal.: opadajući, jenjavajući) → crescendo ...

crescendo

crescendo [kreš:ε'ndo] (tal.: rastući), glazbena oznaka za postupno pojačavanje tona. U notnom pismu ...