Upit delski problem, pronađeno natuknica: 4

delski problem

delski problem, jedan od triju klasičnih problema antičke geometrije (→  kvadratura kruga; trisekcija ...

Arhita iz Tarenta

Arhita iz Tarenta (grčki Ἀρχύτας, Arkhýtas), grčki filozof, matematičar i fizičar (Tarent, oko 430. pr. Kr. ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Nikomedova konhoida

Nikomedova konhoida, algebarska ravninska krivulja četvrtoga reda, konhoida pravca. Opisuju je krajnje ...