Upit demilitarizacija, pronađeno natuknica: 6

demilitarizacija

demilitarizacija (de- + militarizacija). 1. Uklanjanje vojnih snaga iz neke države ili s nekog područja ...

Erdutski sporazum

Erdutski sporazum, naziv za Temeljni sporazum o istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu koji ...

Japan

Japan (Nihon, također Nippon), otočna država u istočnoj Aziji, između Tihog oceana na jugoistoku i Japanskoga ...

militarizacija

militarizacija (franc. militarisation, od lat. militaris: vojni). 1. Naoružavanje i jačanje oružanih ...

svemirsko pravo

svemirsko pravo, dio međunar. javnoga prava koji uređuje pravni režim svemira, odnose država glede ...

svjetski ratovi

svjetski ratovi, dva izravna globalna oružana sukoba vodećih europskih i svjetskih sila i njihovih saveznika, ...