Upit deminutiv, pronađeno natuknica: 75

deminutiv

deminutiv (kasnolat. deminutivus, od deminuere: umanjiti), umanjenica, riječ (imenica, pridjev, glagol ...

allegretto

allegretto [al:egre't:o] (deminutiv od allegro), u glazbi, oznaka za umjereno brz tempo; nešto sporiji ...

andante

andante [~da'~] (tal.: hodajući), u glazbi, oznaka za umjereno brz tempo, između brzoga i polaganoga. ...

Atila

Atila, kralj Huna (?, oko 395 – ?, 453). Nakon smrti strica Ruge (Rugila) vladao je (434–445) zajedno ...

augmentativ

augmentativ (prema kasnolat. augmentatio: povećavanje), a) uvećanica ili povećanica, imenica koja je ...

baklja

baklja (pučki lat. facla za klas. lat. facula, deminutiv od fax: luč; usp. njem. Fackel). 1. Odcjepak ...

balantidij

balantidij ili srdoboljni trepljaš (grč. βαλαντίδıον, deminutiv od βαλάντıον: vrećica za novce) (Balantidium ...

balet

balet (franc. ballet < tal. balletto, deminutiv od ballo: ples), plesna scenska forma koja se izvodi ...

bastion

bastion (francuski bastion, deminutiv od bastille za staroprovansalski bastida: gdje je što izgrađeno), ...

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. [jed. βıβλίον] od βίβλος: knjiga), sveta knjiga ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8