Upit derivacija, pronađeno natuknica: 31

derivacija

derivacija (lat. derivatio: izvođenje, odvođenje). 1. U lingvistici, tvorba riječi, tj. postanak novih ...

parcijalna derivacija

parcijalna derivacija, derivacija funkcije nekoliko varijabli po jednoj od njih (→  diferencijalni račun). ...

Bernoullijeva diferencijalna jednadžba

Bernoullijeva diferencijalna jednadžba [bεrnu'li~] (po Jakobu Bernoulliju koji ju je opisao 1695), obična ...

brzina

brzina (znak v), vektorska fizikalna veličina koja opisuje kako se brzo i u kojem smjeru neka materijalna ...

bulatika

bulatika (lat. scriptura bullatica), tip latinskoga pisma kojim su bile pisane papinske bule od kraja ...

D

D. 1. Šesto slovo hrvatske abecede, u mnogim suvremenim abecedama četvrto slovo. U glagoljici mu odgovara ...

diferencijalne jednadžbe

diferencijalne jednadžbe, jednadžbe u kojima su sadržane veze između nepoznatih funkcija i njihovih ...

diferencijalni račun

diferencijalni račun, područje matematičke analize koje ispituje funkcije koristeći se njihovim derivacijama, ...

Dravidi

Dravidi, skupina naroda u Indiji, Pakistanu, Šri Lanki, Maleziji i drugdje. Smatra se da su do III. tisućljeća pr. Kr. ...

eksponencijalna funkcija

eksponencijalna funkcija (prema lat. exponere: izložiti; razložiti) (znak ax), funkcija realne varijable ...

(1)  2  3  4