Upit deskriptivna geometrija, pronađeno natuknica: 4

deskriptivna geometrija

deskriptivna geometrija (lat. descriptivus: opisni) (nacrtna geometrija), grana geometrije u kojoj se ...

geometrija

geometrija (geo- + -metrija), grana matematike koja u svojoj izvornoj problematici proučava položaj, ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

Monge, Gaspard

Monge [m61533:ž], Gaspard, francuski matematičar, fizičar i političar (Beaune, 10. V. 1746 – Pariz, 28. VII. 1818). ...