Upit detektor, pronađeno natuknica: 31

detektor

detektor (kasnolat. detector, od lat. detegere: otkriti; preko engl. i njem.), uređaj za otkrivanje ...

detektor laži

detektor laži  →  poligraf ...

AMANDA

AMANDA (akronim od engl. Antarctic Muon and Neutrino Detector Array: antarktički uređaj za detekciju ...

AMS

AMS (akronim od engleski Alpha Magnetic Spectrometer: Alfa-magnetski spektrometar), detektor elementarnih ...

autopilot

autopilot, uređaj za automatsko upravljanje zrakoplovom, svemirskim brodom, brodom, podmornicom, projektilom ...

bolometar

bolometar (grč. βολή: izbačaj; zraka + metar), vrlo osjetljiv instrument za otkrivanje i mjerenje energije ...

CERN

CERN (akronim od franc. Conseil européen pour la recherche nucléaire: Europsko vijeće za nuklearna istraživanja; ...

Charpak, Georges

Charpak [šaʀpa'k], Georges, francuski fizičar poljskoga podrijetla (Dąbrowica, 1. VIII. 1924 – Pariz, ...

Čerenkov, Pavel Aleksejevič

Čerenkov [č’ir’inko'f], Pavel Aleksejevič (Alekseevič), ruski fizičar (Novaja Čigla, 28. VII. 1904 – ...

Davis, Raymond, ml.

Davis [dẹi'vis], Raymond, ml., američki fizičar i kemičar (Washington, 14. X. 1914 – Blue Point, New ...

(1)  2  3  4