Upit deuterij, pronađeno natuknica: 15

deuterij

deuterij (grč. δεύτερος: drugi), teški vodik, kemijski simbol 2H ili D, plin kojemu su atomi stabilni ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

D

D. 1. Šesto slovo hrvatske abecede, u mnogim suvremenim abecedama četvrto slovo. U glagoljici mu odgovara ...

defekt mase

defekt mase, gubitak mase prilikom prelaska fizikalnoga sustava u niže energijsko stanje zbog emisije ...

deuteron

deuteron (prema deuterij), jezgra atoma deuterija (2H), teškog izotopa elementa vodika. Sastoji se ...

energija vezanja

energija vezanja (znak Ev ili EB), energija potrebna da se cjelina, npr. kristal, molekula ili jezgra ...

izotopi

izotopi (engl. isotope, od izo- + -top), atomi istoga kemijskog elementa (isti atomski broj Z) koji ...

kemijski elementi

kemijski elementi, skup svih atoma s istim atomskim ili rednim brojem, tj. s istim brojem protona u ...

Lewis, Gilbert Newton

Lewis [lu:'is], Gilbert Newton, američki kemičar (Weymouth, Massachusetts, 23. X. 1875 – Berkeley, 23. III. 1946). ...

neutronski generator

neutronski generator, akcelerator čestica niže energije (nekoliko stotina kiloelektronvolta), koji s ...

(1)  2