Upit deviza, pronađeno natuknica: 23

deviza

deviza (franc. devise), lozinka, geslo, mudra izreka koja služi kao pravilo; krilatica, parola. Nekad ...

arbitraža burzovna

arbitraža, burzovna, burzovni posao koji ostvaruje profit iskorištavanjem razlika u cijeni ili tečaju ...

banka

banka (talijanski banca < langobardski panka: klupa), novčarski zavod, financijska institucija kojoj ...

burza

burza (njemački Börse < nizozemski beurs; talijanski borsa), trgovačka ustanova, stalno specijalizirano ...

devize

devize (franc. devises), prava potraživanja od strane države izražena u stranoj valuti. Za razliku od ...

emisija

emisija (lat. emissio). 1. Izdavanje, odašiljanje. U vezi s odašiljanjem elektromagnetskih valova emisija ...

Europa (kontinent)

Europa, zapadni dio velike kopnene mase Eurazije, koja se pruža između Atlantskog i Tihog oceana. Zbog ...

futures

futures [fju:'čəz] (engl. mn. od future), financijski terminski poslovi koji se sastoje u kupnji ili ...

honni soit qui mal y pense

honni soit qui mal y pense [oni' swa ki mal i p8118:s] (franc.), neka je sram onoga tko u tome vidi nešto ...

Legija časti

Legija časti (franc. Légion d’honneur [ležj61533' dɔnœ:'ʀ]), francuski nacionalni red, koji se podjeljuje ...

(1)  2  3