Upit dietil-eter, pronađeno natuknica: 2

dietil-eter

dietil-eter (di- + etil + eter) →  eteri ...

eteri

eteri (grč. αἰϑήρ: čisti gornji zrak; nebo), organski spojevi u kojima je kisikov atom povezan s dvama ...