Upit diferencijalni račun, pronađeno natuknica: 6

diferencijalni račun

diferencijalni račun, područje matematičke analize koje ispituje funkcije koristeći se njihovim derivacijama, ...

ekstremne vrijednosti

ekstremne vrijednosti, najveća ili najmanja vrijednost u nekom skupu brojeva. Najveća vrijednost naziva ...

račun

račun. 1. Niz matematičkih operacija koje omogućuju rješavanje određene vrste problema, npr. diferencijalni ...

infinitezimalni račun

infinitezimalni račun, zajednički naziv za diferencijalni i integralni račun. Te dvije matematičke grane ...

Leibniz, Gottfried Wilhelm

Leibniz [1ại'bnic], Gottfried Wilhelm, njemački filozof, matematičar, fizičar i diplomat (Leipzig, 1. VI. 1646 ...

Šikić, Zvonimir

Šikić, Zvonimir, hrvatski matematičar (Zagreb, 18. IX. 1952). Diplomirao (1975) i doktorirao (1987) ...