Upit dihotomija, pronađeno natuknica: 8

dihotomija

dihotomija (grčki δıχοτομία). 1. Podjela na dvoje, najčešće na dva međusobno isključiva, suprotstavljena ...

Baudelaire, Charles

Baudelaire [bodlε:'ʀ], Charles, francuski pjesnik i kritičar (Pariz, 9. IV. 1821 – Pariz, 31. VIII. 1867). ...

ekspresionizam

ekspresionizam (franc. expressionnisme, prema expression: izraz; izražaj), umjetnički i književni smjer ...

jezikoslovlje

jezikoslovlje (lingvistika), znanstveno proučavanje ljudskoga jezika, konkretnih (prirodnih) jezika ...

rasizam

rasizam, ideologija prema kojoj među ljudskim rasama postoje nepremostive razlike i hijerarhijski odnos. ...

Saussure, Ferdinand de

Saussure [sosy:'ʀ], Ferdinand de, švicarski lingvist (Ženeva, 6. XI. 1857 – Vufflens-le-Château, kanton ...

Stendhal

Stendhal [st63338da'l] (pravo ime Marie-Henri Beyle [bεl]), francuski književnik (Grenoble, 23. I. 1783 ...

zajednica

zajednica, jedna ili nekoliko skupina ljudi međusobno povezanih radom i drugim aktivnostima i/ili zajedničkim ...