Upit dijagram, pronađeno natuknica: 23

dijagram

dijagram (grč. δıάγραμμα: crtež, kratki prikaz), grafički prikaz vrijednosti veličina određenih pojava ...

fazni dijagram

fazni dijagram, grafički prikaz empirijski određenih ili jednadžbama stanja opisanih veza među parametrima ...

Feynmanov dijagram

Feynmanov dijagram [fẹi'nmən~], grafički prikaz međudjelovanja elementarnih čestica koji je razvijen ...

Hertzsprung-Russellov dijagram

Hertzsprung-Russellov dijagram [hε'ɹdsbruŋ rʌ'səl~] →  hr-dijagram ...

Vennov dijagram

Vennov dijagram (po engleskom logičaru i filozofu Johnu Vennu (1834–1923) koji ga je prvi opisao 1880), ...

agregatno stanje

agregatno stanje (agregacijsko stanje), stanje mnoštva molekula neke tvari. Na prvi pogled postoje tri ...

audiometar

audiometar (audio- + -metar), uređaj za ispitivanje osjeta sluha. Obično se u vrlo tihoj kabini u slušalice ...

Dalitz, Richard Henry

Dalitz [dα:'lic], Richard Henry, australski teorijski fizičar (Dimboola, 25. II. 1925 – Oxford, 13. I. 2006). ...

elektroenergetski sustav

elektroenergetski sustav, složeni tehničko-tehnološki sustav koji obuhvaća proizvodnju, prijenos, raspodjelu ...

fazni prijelazi

fazni prijelazi, promjene stanja pojedine faze (elementarne, spoja, eutektičke smjese, peritektičkog ...

(1)  2  3