Upit diktator, pronađeno natuknica: 32

diktator

diktator (lat. dictator, od dictare: nalagati). 1. Vladar koji prigrabi neograničenu vlast, apsolutist, ...

Álvarez, Juan

Álvarez [a'lβares], Juan, meksički general i političar (Atoyac, 27. I. 1790 – La Providencia, Guerrero, ...

Batista y Zaldívar, Fulgencio

Batista y Zaldívar [~ti'~ i saldi'βar], Fulgencio, kubanski političar (Banes, 16. I. 1901 – Marbella, ...

Carrera, Rafael

Carrera [kar:e'ra], Rafael, gvatemalski diktator (Guatemala, 24. X. 1814 – Guatemala, 14. IV. 1865). ...

Cezar, Gaj Julije

Cezar, Gaj Julije (latinski Caius Iulius Caesar [g:a'i·us ju:'li·us kại'sar]), rimski vojskovođa i državnik ...

Chaplin, Charlie

Chaplin [čæ'plin], Charlie, američki filmski glumac, redatelj i scenarist britanskog podrijetla (London, ...

despot

despot (grč. δεσπότης: gospodar), najviši naslov u Bizantskome Carstvu. Do XII. st. davan je kao pridjevak ...

diktatura

diktatura (lat. dictatura), politički režim u kojem pojedinac ili skupina ima neograničenu i potpunu ...

Dominikanska Republika

Dominikanska Republika (u nas katkada Dominikana; República Dominicana), srednjoamerička država u Velikim ...

Duilije, Gaj Marko

Duilije, Gaj Marko (latinski Gaius Marcus Duilius [ga:'i·us ma:'rkus du·i:'li·us]), rimski vojskovođa. ...

(1)  2  3  4