Upit diplomacija, pronađeno natuknica: 20

diplomacija

diplomacija (franc. diplomatie, od grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), međudržavni ...

dolarska diplomacija

dolarska diplomacija (engl. dollar diplomacy), izraz za vanjsku politiku SAD-a u kojoj se željeni ciljevi ...

Acheson, Dean Gooderham

Acheson [æ'čisən], Dean Gooderham, američki političar (Middletown, 11. IV. 1893 – Sandy Spring, 12. X. 1971). ...

Armenija

Armenija (Hajastan; Republika Armenija/Hajastani Hanrapetut‛jun), država u južnom dijelu Zakavkazja, ...

Bišćević, Hidajet

Bišćević, Hidajet (Hido), hrvatski novinar i diplomat (Sarajevo, 18. IX. 1951). Završio Fakultet političkih ...

Cvjetković, Božo

Cvjetković, Božo, hrvatski pomorski povjesničar i geograf (Suđurađ na Šipanu, 16. XII. 1879 – Suđurađ, ...

Dubrovačka Republika

Dubrovačka Republika. O kontinuitetu života na području današnjega Dubrovnika svjedoče materijalni tragovi ...

kalif

kalif (arap. ẖalīfa: nasljednik, zamjenik), vrhovni vjerski i politički poglavar islamske zajednice, ...

Katarina II. Velika

Katarina II. Velika, ruska carica od 1762 (Stettin, danas Szczecin, 2. V. 1729 – Carsko Selo kraj Sankt ...

Konavle

Konavle (također Konavli; prema lat. cannabula: jarak /za odvodnjavanje zemljišta/), kraj jugoistočno ...

(1)  2