Upit dječji vrtić, pronađeno natuknica: 7

dječji vrtić

dječji vrtić, ustanova za odgoj i izobrazbu, zdravstvenu i soc. skrb djece od 3. godine do polaska ...

Crnković, Ivan

Crnković, Ivan, hrvatski arhitekt (Zagreb, 14. X. 1941 – Zagreb, 16. IV. 2017). Diplomirao 1966. na ...

Duplančić, Boris

Duplančić, Boris, hrvatski arhitekt (Split, 1. II. 1942). Diplomirao arhitekturu u Zagrebu 1966 (M. ...

Fröbel, Friedrich

Fröbel [frø:'bəl], Friedrich, njemački pedagog (Oberweissbach, 21. IV. 1782 – Marienthal, 21. VI. 1852). ...

grad (naselje)

grad, veće, kompaktno izgrađeno naselje, organizirano u više ili manje povezanu, diferenciranu društvenu ...

Jančić, Stanko

Jančić, Stanko, hrvatski kipar (Zagreb, 2. V. 1932 – Zagreb, 23. X. 2018). Diplomirao 1956. na Akademiji ...

Magaš, Boris

Magaš, Boris, hrvatski arhitekt i teoretičar arhitekture (Karlovac, 22. VIII. 1930 – Rijeka, 24. X. 2013). ...