Upit dogmatika, pronađeno natuknica: 10

dogmatika

dogmatika, teološka disciplina koja proučava objavljene vjerske istine ili temeljne sadržaje vjere (dogme), ...

Alfons Liguorski, sv.

Alfons Liguorski, sv. (Alfonso Maria de’ Liguori), talijanski crkveni naučitelj, biskup i osnivač redemptorista ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

Augustin Aurelije, sv.

Augustin, Aurelije, sv. (lat. Aurelius Augustinus [aure:'li·us augusti:'nus]), filozof, teolog i crkveni ...

Baader, Franz Xaver von

Baader [ba:'dəɹ], Franz Xaver von, njemački katolički filozof i teolog (München, 27. III. 1765 – München, ...

Barth, Karl

Barth [bart], Karl, švicarski protestantski teolog (Basel, 10. V. 1886 – Basel, 10. XII. 1968). Jedan ...

Brunner, Emil

Brunner [bru'nəɹ], Emil, švicarski evangelički teolog (Winterthur, 23. XII. 1889 – Zürich, 6. IV. 1966). ...

Popović, Justin

Popović, Justin (pravo ime Blagoje Popović), srpski pravoslavni teolog (Vranje, 7. IV. 1894 – manastir ...

Rubetić, Cvjetko

Rubetić, Cvjetko, hrvatski teološki i povijesni pisac (Ivanić Grad, 28. II. 1842 – Zagreb, 4. V. 1906). ...

teologija

teologija (lat. theologia < grč. ϑεολογία), sustavan govor, odnosno nauk o Bogu i o odnosima Boga, čovjeka ...

(1)