Upit dom, pronađeno natuknica: 352

Dom

Dom. List hrvatskomu seljaku za razgovor i nauk, izlazio je u Zagrebu od 15. XII. 1899. do 10. XI. 1904. ...

dom

dom, dio parlamenta, predstavničkog tijela, koji se prema ustroju dijeli na jednodomni, dvodomni i ...

Casa giocosa

Casa giocosa [ka:'sa 62721oko:'za] (tal.: dom radosti), prva humanistička škola u Mantovi, na dvoru mantovskoga ...

Dom i sviet

Dom i sviet. Ilustrovani list za zabavu, pouku i viesti, izlazio je u Zagrebu dvaput mjesečno 1888–1923. ...

Mintoff, Dominic

Mintoff [mi'ntɔf], Dominic (Dom), malteški političar (Cospicua, 6. VIII. 1916 – Tarxien, 20. VIII. 2012). ...

donji dom

donji dom, u dvodomnome sustavu, parlamentarni dom koji zastupa interese građana. Naziv je nastao u ...

gornji dom

gornji dom, drugi dom u dvodomnome parlamentarnom sustavu. Gornji dom imaju i unitarne i federalne države. ...

Aalto, Alvar

Aalto [α:'ltɔ], (Hugo) Alvar (Henrik), finski arhitekt i oblikovatelj (Kuortane, 3. II. 1898 – Helsinki, ...

Abiy Ahmed Ali

Abiy Ahmed Ali [a'bij a'~ ali'], etiopski političar (Beshasha, zona Jimma, 18. VIII. 1976). Završio ...

Achebe, Chinua

Achebe (engl. [əčẹi'bi]), Chinua (pravo ime Albert Chinualumgu Achebe), nigerijski anglofoni književnik ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|