Upit dominacija, pronađeno natuknica: 20

dominacija

dominacija (lat. dominatio: vlast, gospodstvo), u širem smislu, moć što ju jedna osoba, skupina ili ...

Attlee, Clement Richard

Attlee [æ'tli], Clement Richard, britanski političar (London, 3. I. 1883 – London, 8. X. 1967). Diplomirao ...

bagun

bagun (engl. bacon, preko tal. izgovora), domaća masna pasmina svinja žućkastobijele dlake, sa šiškama ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

gotika

gotika (njem. Gotik, od kasnolat. gothicus: koji pripada Gotima), stilsko razdoblje u srednjovjekovnoj ...

hegemonija

hegemonija (grč. ἡγεμονία: predvođenje, zapovjedništvo), u politici, općenito prevlast, nadmoćnost, ...

Hutu

Hutu (Bahutu, Wahutu), narod skupine Bantu u Ruandi i Burundiju (gdje čine oko 85% ukupnoga stanovništva), ...

kapitalizam

kapitalizam (franc. capitalism, njem. Kapitalismus, od kapital), tip ekonomske organizacije i djelovanja ...

Krimski rat

Krimski rat, vojni sukob između Rusije i Osmanskoga Carstva (1853–56) te osmanskih saveznika Velike ...

Latvijci

Latvijci ili Letonci, narod u sjeveroistočnoj Europi; oko 1 600 000 pripadnika, od čega oko 1 350 000 ...

(1)  2