Upit društveni pokreti, pronađeno natuknica: 31

društveni pokreti

društveni pokreti, kolektivno djelovanje, na stanovitom stupnju organizacije i postojanosti izvan institucionaliziranih ...

afektivnost

afektivnost (kasnolat. affectivus: čuvstven). 1. Sveukupan raspon čuvstvenih doživljaja. 2. Svojstvo ...

Castells, Manuel

Castells [kastε'ļs], Manuel, španjolski sociolog (Hellín, 9. II. 1942). Doktorirao na pariškoj Sorbonnei ...

holizam

holizam (prema grč. ὅλος: sav, potpun, cio). 1. Teorija u biologiji koja polazi od pretpostavke da ...

izbori

izbori, u tehničkome smislu, različiti formalizirani postupci i sredstva tvorbe političkih institucija ...

radnička klasa

radnička klasa, u sociologiji, klasa najamnih radnika lišenih vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, ...

seljačke bune i ratovi

seljačke bune i ratovi, društveni pokreti seljaštva protiv svjetovne i crkv. vlastele, uzrokovani u ...

Tilly, Charles

Tilly [ti'li], Charles, američki sociolog i povjesničar (Lombard, 20. V. 1929 – New York, 29. IV. 2008). ...

ženski pokreti

ženski pokreti, društveni pokreti brojnih orijentacija koji polazeći od načela jednake vrijednosti (jednakosti) ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

(1)  2  3  4