Upit drvo, pronađeno natuknica: 570

drvo

drvo, termin koji ima dvostruko značenje: 1. određeni oblik drvenaste biljke (latinski arbor) i 2. tvar, ...

bo, drvo

bo, drvo, u budističkoj tradiciji, smokva (vrste Ficus religiosa) u mjestu Buddah Gaya (kod Gaye, u ...

drvo svijeta

drvo svijeta ili kozmičko drvo, predodžba stare sumerske religije o stablu koje simbolički povezuje ...

drvo života

drvo života (lat. Arbor vitae). 1. Simbol životne borbe i besmrtnosti u mitologijama svih starih naroda ...

crveno drvo

crveno drvo, skupni naziv za neke egzote, npr.: koraljno drvo, paduk-drvo, pernambuk-drvo, sapan-drvo; ...

građevno drvo

građevno drvo, građevni materijal od četinjača (jelovina, smrekovina, borovina) ili bjelogorice (hrastovina, ...

japansko judino drvo

japansko judino drvo →  judić ...

judić

judić ili judino drvo (japansko judino drvo; Cercis siliquastrum), drvenasta biljka iz por. leptirnjača ...

klokočika

klokočika (klokoček, pisano drvo; Staphylea pinnata), listopadni grm iz porodice klokoča (Staphyleaceae), ...

koraljno drvo

koraljno drvo, drvo vrste Adenanthera pavonina, iz por. mimoza (Mimosaceae), rašireno u Indiji i jugoistočnoj ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|