Upit efori, pronađeno natuknica: 2

efori

efori (grč. ἔφοροı: nadzornici), naziv službenika u mnogim dorskim državicama antičke Grčke. Poznat ...

geruzija

geruzija (grč. γερουσία: vijeće staraca), u dorskim gradovima, osobito u Sparti, vijeće od 28 geronata ...