Upit ehokardiografija, pronađeno natuknica: 3

ehokardiografija

ehokardiografija (eho + kardio- + -grafija), skupina neinvazivnih pretraga srca ultrazvukom. Temelji ...

ergometrija

ergometrija (ergo- + -metrija), dijagnostička metoda mjerenja fizičkoga opterećenja srčanožilnog i dišnog ...

miokarditis

miokarditis (mio- + kardio- + -itis), žarišna ili difuzna upala srčanoga mišića, koja se razvija tijekom ...