Upit eklezija, pronađeno natuknica: 2

eklezija

eklezija (grč. ἐϰϰλησία). 1. Starohelenska skupština odraslih građana koji su imali građanska prava. ...

agora

agora (grč. ἀγoρά: trg, skupština). 1. U antičkih Grka, prvotan naziv za narodnu skupštinu, koju je ...