Upit eksplicite, pronađeno natuknica: 2

eksplicite

eksplicite (novolat. explicite), izrijekom, izričito, jasno, razumljivo, eksplicitno. Suprotno: implicite. ...

implicite

implicite [impli'~] (lat.: zapleteno), podrazumijevajući, prešutno, implicitno (→  implikacija). Suprotno: ...