Upit eksponencijalna funkcija, pronađeno natuknica: 5

eksponencijalna funkcija

eksponencijalna funkcija (prema lat. exponere: izložiti; razložiti) (znak ax), funkcija realne varijable ...

eksponent

eksponent (lat. exponens: koji izlaže). 1. Zastupnik, predstavnik; osoba koja zastupa (javno ili skriveno) ...

empirijska formula

empirijska formula, formula koje izražava funkcionalnu zavisnost dobivenu pokusom u obliku tablice ili ...

funkcija

funkcija (lat. functio: obavljanje; obnašanje). 1. Djelovanje, djelatnost, radnja, posao, služba, zadatak, ...

krivulja

krivulja, grafički prikaz neprekidne matematičke funkcije u višedimenzijskom prostoru. Definicije krivulje ...