Upit ekspozicija, pronađeno natuknica: 10

ekspozicija

ekspozicija (lat. expositio). 1. Izlaganje, izloženost (npr. suncu); izložba. 2. Vrsta retoričke vježbe ...

Guy-Blaché, Alice

Guy-Blaché [gi blašẹ'], Alice, francuska filmska redateljica (Saint-Mandé kraj Pariza, 1. VII. 1873 ...

holografija

holografija (holo- + -grafija), postupak snimanja i reprodukcije trodimenzijske slike nekog objekta ...

osvijetljenost

osvijetljenost (svjetlosna izloženost ili ekspozicija) (znak Hs), fotometrijska fizikalna veličina koja ...

ozračenost

ozračenost (ekspozicija) (znak H), radiometrijska fizikalna veličina koja opisuje djelovanje elektromagnetskog ...

Salcher, Peter

Salcher [za'l62179əɹ], Peter, austrijski fizičar (Kreuzen, 10. VIII. 1848 – Sušak, danas dio Rijeke, 4. X. 1928). ...

sonatni oblik

sonatni oblik, u glazbi, harmonijsko-melodijska struktura stavka, najčešće sonate, simfonije, koncerta ...

specifične veličine

specifične veličine, fizikalne veličine koje su količnik neke veličine i mase. Međunarodne i hrvatske ...

Španjolci

Španjolci. 1. Romanski narod nastanjen većinom u Španjolskoj, gdje s približno 18 340 425 pripadnika ...

vinogradarstvo

vinogradarstvo, grana poljoprivredne proizvodnje koja obuhvaća uzgoj europske (domaće, plemenite) vinove ...

(1)