Upit ekstrakcija, pronađeno natuknica: 19

ekstrakcija

ekstrakcija (srednjovj. lat. extractio). 1. Vađenje, izvlačenje, npr. u medicini ekstrakcija zuba, ...

izluživanje

izluživanje (ekstrakcija čvrsto-kapljevito, luženje), odjeljivanje topljivoga sastojka iz smjese s netopljivom ...

vakuumska ekstrakcija

vakuumska ekstrakcija, postupak kojim se u II. porodnom dobu, kada je ušće maternice potpuno otvoreno ...

bakar

bakar (tur. bakır), simbol Cu (cuprum), kemijski element (atomski broj 29, relativna atomska masa 63,546), ...

biokemijsko inženjerstvo

biokemijsko inženjerstvo, primjena inženjerstva u vođenju bioloških procesa u industrijskim uvjetima, ...

digestija

digestija (lat. digestio, od digerere: raspoređivati, odvajati, razdijeliti). 1. U kemiji, ekstrakcija ...

farmaceutska industrija

farmaceutska industrija, grana kemijske industrije; osnovna joj je djelatnost industrijska proizvodnja ...

karbokemija

karbokemija (lat. carbo: ugljen + kemija), dio kemije koji se bavi kemijskim postupcima preradbe ugljena. ...

katarakta (medicina)

katarakta (lat. cataracta, cataractes < grč. ϰαταρράϰτης: koji se ruši, pada; slap) (siva mrena), zamućenje ...

kemijsko inženjerstvo

kemijsko inženjerstvo, područje tehničkih znanosti koje se bavi proučavanjem i razvijanjem postupaka ...

(1)  2