Upit ekvivalentna doza, pronađeno natuknica: 5

ekvivalentna doza

ekvivalentna doza (znak H), dozimetrijska veličina koja opisuje biološki učinak određenog ionizirajućega ...

doza

doza (grč. δόσıς: davanje), općenito količina, mjera, obrok nečega; posebno količina lijeka ili otrova ...

dozimetrija

dozimetrija (doza + -metrija), mjerenje i računanje energije koju zračenje predaje tvari, proučavanje ...

granične doze

granične doze, propisani iznosi najvećih ekvivalentnih doza ionizirajućeg zračenja koje tijekom jedne ...

modifikacijski faktor

modifikacijski faktor (težinski faktor) (znak Wr), korigirajući broj kojim se podrobnije opisuje učinak ...