Upit elektret, pronađeno natuknica: 2

elektret

elektret (elektr[icitet] + [magn]et), trajno naelektrizirani i polarizirani dielektrik u kojem je električno ...

mikrofon

mikrofon (mikro- + -fon), uređaj za pretvaranje zvuka u mehaničku i potom u električnu energiju. Neke ...