Upit električna mreža, pronađeno natuknica: 29

električna mreža

električna mreža, skup povezanih električnih elemenata koji služe za prijenos električne energije od ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

energetika

energetika (prema energija), multidisciplinarna znanost koja se bavi energetskim izvorima, pretvorbom ...

filtar

filtar (srednjovj. lat. filtrum: cjedilo < franački filtir). 1. U kemiji, procesnoj i sanitarnoj tehnici, ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Banjavčić, Ivan

Banjavčić, Ivan, hrvatski političar i dobrotvor (Barilović kraj Karlovca, 29. V. 1843 – Heidelberg, ...

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina (akronim BiH), država u jugoistočnoj Europi. Na sjeveru, zapadu i jugu graniči s ...

Brunej

Brunej (Brunei Darussalam; Sultanat Brunej Darussalam/Negara Brunei Darussalam), država na sjeverozapadnoj ...

električna shema

električna shema, prikaz električnih strujnih krugova, sklopova, uređaja, instalacija, mreža, postrojenja ...

električni energetski vod

električni energetski vod, sastavni dio električnih energetskih mreža koji služi za vođenje električne ...

(1)  2  3